KHUYẾN MÃI

NẠP EURO - NHẬN THƯỞNG HẤP DẪN

Nội dung và các quy định tham gia

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên mới tại NBET

2. Chương trình diễn ra từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Thưởng ngày:

1. Tổng nạp mỗi ngày đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

  • Tổng nạp ngày đạt ≥ 20 triệu VNĐ -> Thưởng 200K
  • Tổng nạp ngày đạt ≥ 50 triệu VNĐ -> Thưởng 750K

Thưởng tuần:

1. Tổng nạp mỗi tuần đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

  • Tổng nạp tuần đạt ≥ 450 triệu VNĐ -> Thưởng 10 triệu VNĐ
  • Tổng nạp 2 tuần liên tiếp đạt ≥ 1 tỷ VNĐ -> Thưởng 20 triệu VNĐ

2. Thưởng tuần áp dụng cho toàn bộ khách hàng đạt điều kiện, số tiền thưởng sẽ được cộng trực tiếp đến tài khoản vào ngày thứ 2 hàng tuần.
Thưởng tuần áp dụng theo thời gian được tính như sau: Tuần 1: 10/06 -> 16/06 - Tuần 2: 17/06 ->23/06 - Tuần 3: 24/06 -> 30/06 - Tuần 4: 01/07 ->07/07 - Tuần 5: 08/07 -> 14/07

Điều kiện nhận thưởng:

1. Tiền thưởng ngày được cộng trực tiếp vào tài khoản trong khung giờ từ 10:00 giờ sáng đến 13:00 giờ trưa của ngày kế tiếp.

2. Tiền thưởng ngày được áp dụng cho 300 khách hàng đầu tiên đạt điều kiện nhận thưởng nhanh nhất.

3. Tiền thưởng tuần được cộng trực tiếp vào tài khoản vào ngày thứ 2 của tuần tiếp theo trong khung giờ từ 10:00 giờ sáng đến 13:00 giờ trưa.

4. Tiền thưởng tuần được áp dụng cho mọi khách hàng đạt đủ điều kiện nhận thưởng.

5. Tiền thưởng liên tuần được tính dựa trên 2 tuần liên tục và được cộng trực tiếp vào tài khoản vào ngày thứ 2 của tuần thứ 3. Sau khi khách hàng đã nhận thưởng, tích luỹ tuần sẽ được tính lại từ đầu.

6. Rút tiền sau khi hoàn thành 1 vòng cược.

NỘI DUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH THAM GIA

- Tất cả chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ có một tài khoản tại NBET. Tiền thưởng sẽ bị từ chối cho những người chơi không tuân thủ điều khoản này.

- Cược hòa, cược chéo kèo, cược hủy hoặc vô hiệu, cược kèo thấp (đối với kèo CN tỷ lệ dưới 0.5; kèo Malay tỷ lệ dưới 0.5; kèo Indo tỷ lệ dưới -2.00; kèo US tỷ lệ dưới -200 và kèo Dec tỷ lệ dưới 1.50 ) sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

- Trong 30 ngày kể từ khi nhận khuyến mãi, nếu thành viên không đạt đủ số vòng cược quy định thì toàn bộ tiền gửi, tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ được NBET reset về 0.

- Trước khi xử lý bất kỳ khoản rút tiền của các tài khoản đã tham gia khuyến mãi, NBET sẽ kiểm tra tất cả hoạt động tham gia cược của quý khách xem có bất kỳ vi phạm nào về các điều khoản và sử dụng khuyến mãi không theo đúng quy định đề ra. Nếu bất kỳ điều khoản nào của khuyến mãi bị vi phạm hoặc nếu có bằng chứng về các vé cược/ việc đặt cược bởi khách hàng hoặc nhóm khách hàng. Chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ tiền nạp, tiền thưởng, tiền thắng của tất cả các tài khoản vi phạm có liên quan.